RET

บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ที่ดีที่สุด

“เราพร้อมแล้ว ท่านหล่ะ พร้อมหรือยัง?”

“เราพร้อมแล้วที่จะเป็นกำลังสำคัญให้ประเทศไทยได้เปลี่ยนมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลัก”

“เราพร้อมแล้วที่จะสนับสนุนให้คนไทยทุกคนผลิตไฟฟ้าใช้เอง”

“เราพร้อมแล้วที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์ให้คนไทยทุกคนที่ตั้งใจจริง”

สิ่งที่ควรรู้ก่อนร่วมกันเปลี่ยนประเทศไทย

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่มีมากที่สุดในจักรวาล  เป็นพลังงานที่มีสม่ำเสมอไม่มีวันหมดและได้มาฟรี  ดังนั้น พลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นพลังงานที่ถูกนำมาใช้มากที่สุดในโลก แทนทุกพลังงานที่ใช้ในโลกตอนนี้

ลองคำนวณดูว่าเราซื้อพลังงานไฟฟ้าทุกเดือน ทุกปี รวมเป็นเงินเท่าไร่แล้ว ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะผลิตไฟฟ้าใช้เองเพราะการผลิตไฟฟ้าใช้เองเป็นเรื่องง่าย ลดรายจ่าย และได้กำไรที่แน่นอนไปตลอดชีวิต

รู้หรือไม่ว่าหลังคาอาคารของท่าน นอกจากจะกันแดด กันฝน แล้ว ยังเป็นพื้นที่สำหรับติดตั้งโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าใช้เองใต้หลังคาได้

อย่าปล่อยให้คนอื่นเปลี่ยนประเทศไทยโดยท่านไม่ทำอะไรเลย

award

“มาร่วมเปลี่ยนประเทศไทยกับเรา”

บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด
บริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์ที่ดีที่สุด

พลังงานทดแทน
RETROOF

ลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์คุ้มค่าหรือไม่สำหรับองค์กร ?

สามารถพิจารณาได้จากข้อมูลดังต่อไปนี้

การลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์เป็นการนำเงินก้อนหนึ่ง ซึ่งอาจได้มาจาก เงินหมุนเวียนในกิจการหรือเงินที่ องค์กรตั้งค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าล่วงหน้า 1 ปี หรือเงินที่ได้มาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 3.5 (ตามโครงการของหน่วยงานของรัฐ) เพื่อทำกำไรให้กิจการเพิ่มขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าใช้เอง แทนการซื้อพลังงานไฟฟ้าจากรัฐหรือเอกชน

ปัจจุบัน จุดคืนทุนของการติดตั้งโซล่าเซลล์อยู่ที่ 4 – 5 ปี แล้วแต่ขนาดกำลังผลิตที่องค์กรต้องการติดตั้ง มี ผลตอบแทนการลงทุนสูงอยู่ที่ร้อยละ 20 – 25 ต่อปี ซึ่ง มากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ (ร้อยละ 1.5) ปัจจุบัน ประมาณ 13 – 17 เท่า พูดง่ายๆ คือ ลงทุนติดตั้งโซ่ล่าเซลล์ทำกำไร ให้กับการลงทุนประมาณ 20 – 25 เปอร์เซ็นต์ต่อปี และทำกำไรหลังจากคืนทุนต่อไปจนถึง 30 ปี ตามอายุอุปกรณ์โซลาร์รูฟเรียกได้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการสร้างกำไร ที่แน่นอนไปถึงรุ่นลูกรุ่น หลานเลยทีเดียว

ข้อดีขององค์กรที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์คืออะไร

1. กำไรจากการลงทุนประมาณ ปีละ 20 – 25 เปอร์เซ็นต่อปี เป็นเวลา 30 ปี เป็นกำไรทางตรง ที่ได้มาจากการที่ต้นทุนการผลิตหรือการให้บริการขององค์กรลดลง

2. มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น จากอุปกรณ์โซลาร์รูฟที่ติดตั้งบนหลังคา ซึ่งโดยปกติสามารถใช้อุปกรณ์โซลาร์รูฟ ค้ำประกันเงินกู้ยืมได้ ในกรณีที่ต้องการลงทุนด้วยการกู้ยืมเงินจากธนาคารดอกเบี้ยต่ำ หากหักลบ กำไรและดอกเบี้ยธนาคารแล้ว องค์กรยังเหลือกำไรอีกปีละ 16 – 22 เปอร์เซ็นต์ ในระยะที่ผ่อนชำระ 5 ปีแรก

3. เมื่ออุปกรณ์โซลาร์รูฟที่อยู่บนหลังคาเป็นสินทรัพย์ ทำให้บริษัท ตัดค่าเสื่อมเป็นค่าใช้จ่ายบริษัท
เพื่อ ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีได้อีก ปีละประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ จากราคาอุปกรณ์โซลาร์รูฟเป็นเวลา 10 ปี

4. อุปกรณ์โซลาร์รูฟทำให้ไฟฟ้าขององค์กรมีเสถียรภาพมากขึ้น รวมถึงช่วยลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากอุปกรณ์โซลาร์รูฟผลิตและจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ที่ไฟฟ้าแรงต่ำ ไม่ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า และยังช่วยลด Demand Charge หรือลดความต้องการใช้ไฟฟ้าลง ทำให้ค่าไฟฟ้าสุทธิ ลดลงจากเดิม เป็นส่วนเสริมอีกทางหนึ่ง

การลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์ = การลงทุนแบบจับเสือมือเปล่า

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมัครออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 27 ธันวาคม 2562 นี้  โควต้า กฟน. 30 เมกะวัตต์สูงสุด  กฟภ 70 เมกะวัตต์สูงสุด เน้นใช้ไฟภายในบ้านเป็นหลัก ไฟฟ้าที่ระบบผลิตเหลือ ขายให้การไฟฟ้าได้ 1.68 บาท / หน่วย  สรุปขั้นตอนหากประสงค์จะเข้าโครงการโซลาร์ภาคประชาชนกับ RET (เร็ท) กระชับ ตรงไปตรงมา 1.ตรวจคุณสมบัติผู้ขอก่อน ดังนี้ 1.1 ผู้ขอต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 เท่านั้น ขอได้ทั้งทั้งบุคคลและนิติบุคคล (ดูประเภท จากใบแจ้งค่าไฟฟ้า ต้องนำหน้าด้วย 1) 1.2 หากติดตั้งโซล่าเซลล์ที่บ้านมาก่อน ทั้งขายไฟหรือใช้เอง ยื่นคำขอติดตั้งเพิ่มได้ที่โครงการนี้ได้อีก 1.3 ค่าไฟฟ้าที่ชำระต่อเดือนเฉลี่ย ต้องมากกว่า 3,000 บาท...
1. 1. สำหรับลูกค้าโรงงานที่เป็นหลังคากระเบื้องเก่ามีอายุเกิน 15 ปี 2. ต้องมีพื้นที่หลังคาเก่าที่ต้องการเปลี่ยนใหม่มากกว่า 5,000 ตารางเมตร 3. ลูกค้าเป็นผู้ลงทุนอุปกรณ์สำหรับติดตั้งโซล่าเซลล์เอง ( ประมาณตารางเมตรละ 4,000 – 5,000 บาท ) 4. เปลี่ยนหลังคาใหม่เฉพาะในส่วนที่ติดตั้งโซล่าเซลล์ 5. สั่งซื้อโซลาร์รูฟก่อน 31 ธันวาคม 2562 นี้เท่านั้น “กรณีที่ลูกค้ามีหลังคาเมทัลชีทเดิมอยู่แล้ว สามารถขอใช้ส่วนลดสิทธิ์ในการไม่เปลี่ยนหลังคาใหม่ได้” บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด 105/20 ถนนติวานนท์ หมู่ 9 ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด...
1.ลูกค้าที่ต้องการติดตั้งโซล่าเซลล์อยู่ในกลุ่มที่สามารถขอ BOI ได้ สามารถให้ทาง RET ตรวจสอบเบื้องต้นก่อนได้ 2.ลูกค้าเป็นผู้ลงทุนอุปกรณ์โซลาร์รูฟสำหรับติดตั้งโซล่าเซลล์เอง 3.ลูกค้าต้องลงทุนโซลาร์รูฟขนาดกำลังผลิต 200 กิโลวัตต์สูงสุด หรือ ลงทุนโซลาร์รูฟตั้งแต่ 5 ล้านขึ้นไป 4.สั่งซื้อโซลาร์รูฟก่อน 31 ธันวาคม 2562 นี้เท่านั้น บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด 105/20 ถนนติวานนท์ หมู่ 9 ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด นนทบุรีโทร 02-9647020 มือถือ 088-7988791 และ 061-3249397 LINE ID : RETROOF
1. ลูกค้าต้องยินยอมให้บุคคลภายนอกที่สนใจการติดตั้งโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เข้าดูงานโซลาร์รูฟ ภายใต้กฎระเบียบของลูกค้า 2. ลูกค้าเป็นผู้ลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์และอุปกรณ์โซลาร์รูฟเอง 3. ลงทุนโซลาร์รูฟขนาดกำลังผลิต 500 กิโลวัตต์สูงสุด ขึ้นไป 4. ลูกค้าที่ต้องการติดตั้งโซล่าเซลล์ ต้องเตรียมพื้นที่ห้องหรือพื้นที่ว่างใกล้กับตู้จ่ายไฟหลักของลูกค้า ขนาดประมาณ 30 – 50 ตารางเมตร (ขนาดติดตั้งโซล่าเซลล์ 500 – 1,000 กิโลวัตต์สูงสุด) บริษัท พลังงานทดแทนเพื่อคนไทย จำกัด 105/20 ถนนติวานนท์ หมู่ 9 ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด นนทบุรีโทร 02-9647020 มือถือ 088-7988791...
หลักการและเหตุผล ตั้งแต่อดีตจนถึงประเทศไทยของเรามีการดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ เพื่อผลิตไฟฟ้าและจำหน่ายให้กับภาคเอกชนตลอดมา ปัจจุบันได้มีภาคเอกชนหลายๆ แห่ง ได้ดำเนินการติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองในองค์กร และได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า จากการเปลี่ยนการใช้พลังงานจากฟอสซิล มาเป็นการการพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าได้มากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ผลประโยชน์จากการเป็นนักการตลาดอิสระ 1. รายได้ผลตอบแทน ตั้งแต่ 15,000 – 4,500,000 บาท ต่อ 1 โครงการ 2. ใช้เวลาว่างจากงานประจำทำงานได้ เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวคุณสมบัตินักการตลาดอิสระ คุณสมบัติหลัก (จำเป็นต้องมีครบทุกข้อ) 1. เพศ ชาย หรือ หญิง ที่มีอายุ ตั้งแต่ 25 – 70 ปี 2. มีทัศนคติที่ดีต่อพลังงานแสงอาทิตย์ สนใจและติดตามเรื่องโซลาร์รูฟและการติดตั้งโซล่าเซลล์มาโดยตลอด 3. มีความต้องการอยากให้เพื่อน...